O nás

Firma Perlit je výrobcem expandovaného perlitu, omítkových směsí a lehčených betonů, což je nosný produkt firmy, se širokým uplatněním ve stavebnictví, hutnictví, zemědělství a ochraně životního prostředí. Jako druhotné výrobky na bázi perlitu dodává agrosáčky (agroperlit v malém balení) a sorbenty ropných produktů Nowap a Vapex.

Firma PERLIT, spol. s r.o. v Šenově u Nového Jičína zajišťuje uspokojování poptávky po expandovaném perlitu, omítkových směsí a lehčených betonů v České republice, v Polsku a na Slovensku.

Naše reklamy, pusť si mě 🙂

 

O FIRMĚ

Firma Perlit je výrobcem expandovaného perlitu, maltový směsí a lehčených betonů, se širokým uplatněním ve stavebnictví, hutnictví, zemědělství a ochraně životního prostředí. Jako druhotné výrobky na bázi perlitu dodává agrosáčky (agroperlit v malém balení) a sorbenty ropných produktů Nowap a Vapex.

 

HISTORIE  FIRMY

  • Výroba expandovaného perlitu v České republice v Šenově u Nového

Jičína  byla zahájena v roce 1970. Ale její kořeny sahají až do minulého století.

  • Firma PERLIT, spol. s r.o. Šenov u Nového Jičína byla založena v roce 1991 jako obchodní firma, která pokračovala ve výrobě stávajícího sortimentu.
  • V roce 1994 došlo k rozšíření výrobního sortimentu o výrobu tepelně-izolačních materiálů.
  • V roce 1996 firma PERLIT, spol. s r.o. Šenov u Nového Jičína původní závod odkoupila.
  • Výroba expandovaného perlitu byla v roce 1996 rozšířena o výrobu sorbentů ropných produktů s názvem NOWAP.
  • V roce 2007 dochází k zavedení nové technologie – hydrofobizovaného perlitu a sorbentu s názvem Vapex.
  • V roce 2008 firma získává certifikát integrovaného systému managementu (IMS).
  • V roce 2006 zahajuje firma výrobu maltových a betonových směsí
  • Rok 2016 přinesl Perlitu novou plně automatickou linku na výrobu maltových a betonových směsí na bázi Perlitu.
  • V roce 2016 a 2017 byl dalším milníkem naší společnosti, zahájili jsme kompletní rekonstrukci areálu a výrobních linek na expandovaný perlit.

 

Firma PERLIT, spol. s r.o. v Šenově u Nového Jičína zajišťuje uspokojování poptávky po expandovaném perlitu, maltových a betonových směsí v České republice, v Polsku a na Slovensku.

Co perlit je a z čeho se vyrábí:

Perlit je přírodní hornina sopečného původu. Jeho nejvýznamnější užitkovou vlastností je schopnost expandovat, čili zvětšovat svůj objem při prudkém zahřátí. Expandovat může až na čtrnáctinásobek svého objemu. Tuto schopnost perlitu umožňuje voda, která je vázána v jeho struktuře. Perlit je tedy jako surovina určen především k expandování. Zpracování perlitu spočívá v jeho homogenizaci, drcení, sušení a třídění na jednotlivé frakce.